––

Høringsuttalelse om reguleringsplan for Risør sentrum, eller "verneplanen" som den kalles av de fleste

Søndeled og Risør Historielag har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Risør sentrum (Verneplanen) og saken er satt opp på sakskartet til styremøtet tirsdag 16. januar 2018 kl 1800. Da rekker vi å behandle saken på to styremøtet før fristen for innspill utløper i februar 2018.

Saksdokumentene ligger på kommunens nettside - på Risørhuset og på kommunehuset. Innspill fra komiteer og/eller enkeltmedlemmer bes sendt styret på e-post

Fullt hus da Årbok 2017 be presentert

Det er klart vi er meget fornøyd når det en fredags kveld i november stiller i overkant av 130 mennesker for å få med seg presentasjon av årboka, sier Kirsten Hellerdal og Lars Lauvhjell. Og tilbakemeldingene lot ikke vente på seg. "Artikkelen baseret på Arndts nedtegnelser er fantastisk god, noe av det beste og mest rørende jeg har lest av opplevelser av fangenskap under andre verdenskrig. Et Scoop!" skrev en av tilskuerne og ga samtidig gode tilbakemeldinger om boka generelt.

 

Årbok 2017 er trykket i 900 eksemplar og salget under årbokmøtet gikk svært bra. Årboka er til salgs via vår nettside og hos våre mange kommisjonærer.

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

Gi beskjed til din tippekommisjonær neste gag du leverer inn en tippeseddel så ordner de det enkelt og greit - det er gratis for deg og betyr mye for oss! Du kan også ordne dette på nettet.

 

Over 800 eksemplar av stedsnavnboka er nå solgt

i begynnelsen av oktober passerte vi 800 solgte eksemplar av den store Stedsnavnboka. Våre kommisjonærer opplyser at etterspørselen og salget er jevnt og det tyder på god mottakelse av boka.

Etter 20 år med imponerende dugnadsinnsats er mer enn 10.000 lokale stedsnavn fra Risør kommune samlet i et prakteksemplar av en bok.

"Stedsnavn i Risør kommune" er nå i handel hos våre lokale kommisjonærer og via vår egen nettbutikk.

Prisen er subsidiert da vi ikke har som mål å tjene penger på salg, men kun ønsker å spre kunnskap om lokale stedsnavn og derigjennom bidra til økt forståelse for lokalhistorie fra hele Risør kommune.

Innsamling av oppskrift på julebakst, munker og søsterkake

I våre mange årsskrift og årbøker finner dere mer enn 800 ulike artikler med lokalhistorier fra distriktet.

 

Deriblandt oppskrift på Ruth Songes gode munker, som også presenteres på egen DVD og på YouTube hvor det nå er rundt 8.500 visninger.

Kunne du tenke deg å dele egne oppskrifter på dine syv slag julekaker, munker eller søsterkake med oss? Har du en historie bak oppskriften - hvor kommer den fra osv. Ta kontakt med oss på telefon eller send dine oppskrifter/ta kontakt med oss via e-post eller via ordinær post.


Styremøte med fiskesuppe 16/1

Neste styremøte blir hos Jan Einar tirsdag 16. januar 2018 kl 1800 - 2030 med Wenches fiskesuppe og tilbehør. Sakspapirer er sendt pr e-post - dok til sak om verneplan ligger på kommunens nettsider!

Årsmøte 2018

Styret har lagt neste årsmøte til Søndeled grendehus (skole) fredag 23. februar 2018 kl 1900.

Detaljer om progam og foredragsholder mm kommer om litt, men sett av dagen allerede nå!

Ønsker du å bidra aktivt i historielagets styre eller andre komiteer, ber vi deg ta kontakt med leder i valgkomiteen Erik Johs. Vintermyr

Historielaget med Vipps #110599

Søndeled og Risør Historielag har nå tatt i bruk Vipps som betalingsmiddel etterat stadig flere banker kobler seg til ordningen

For å benytte Vipps må du koble deg til en Vipps konto - snakk med din bank så hjelper de deg om du ikke allerede Vipps koblet opp mot din mobil.

Søk "Søndeled og Risør Historielag" eller koden; 110599 så finner du oss lett. Skriv inn ønsket beløp og "Vipps" pengene over enten du skal kjøpe lodd, bøker eller tegner deg som medlem i historielaget (husk å notere navn og full adresse).

«Lens Paa Lavvand»
En seilas med barken «Brødrene» av Risør i 1904.

Sven R. Gundersen holdt et utrolig inspirerende kåseri om bark «Brødrene» av Risør sin seilas i 1904.
Seilasen ble hennes siste og vi kunne levende forestille oss hvordan livet artet seg ombord i barken.


Barke «Brødrene» ble bygget av Erik K. Lindstøl for et partsrederi ledet av søndeled lensmannen Johan E. Kildahl. Levert i 1979.

Artikler til Årbok 2018

Vil du bidra med artikkel til Årbok 2018? I så fall ber vi deg ta kontakt med redaktørene Kirsten Hellerdal eller Lars Lauvhjell så snart som mulig.

 

Kulturløyper Grimsland - Åkvåg

Søndeled og Risør Historielag har innledet samarbeid med Hope Il og Oss Vel om å etablere et kulturløypenett på sørsiden av Sandnesfjorden. Vi starter på Sandnes og håper på sikt å få til et kulturtløypenett som dekker hele området.

Har du tips eller ønsker du å bidra til dette prosjektet?

Send oss din epost-adresse

For enklere å kunne nå ut til alle våre medlemmer med forespørsler og info ønsker vi å få epost adressen til de som ønsker å dele den med oss. Adressen vil ikke bli videreformidlet eller benyttet til andre formål enn i historielagets arbeid.

Årbok 2017 er i salg hos;

- Lindstøl;Libris i Kragsgata, Risør

- Hopestrand Landhandel, Hopestrand

- KIWI Søndeled, Søndeledtunet

- Høyers Bokhandel, Arendal

- Tvedestrand bokhandel, Tvedestrand

Vår hovedkommisjonær Lindstøl;libris har i tillegg alle våre tilgjengelige bokugivelser for salg i butikken i Kragsgata.