––

Husk å oppgi navn når du Vippsér til historielaget

Svært mange av våre medlemmer har tatt i bruk Vipps når de betaler for medlemskontingent og kjøp av årbøker osv.

Husk imidlertid å skrive i tekstfelt hva og hvem betalingen gjelder. Vi har nemlig foreningsVipps og da kommer ikke betalers nevn og telefonnummer med på oversiktene historielaget får tilsendt slik det gjør når personer Vippser seg iimellom.

Historiske bilder fra Søndeled og Røed

Det var godt besøk på UL Iduns hyggekveld på Fjordheim sist fredag da Ove og Jan Einar viste bilder og film fra Søndeled. Flere delte med seg av gamle foto fra distriktet - og det setter vi svært stor pris på. Flere av bildene var fra Østre Røed - hvorav ett av dem viste Moen før båtbyggerienes tid! Her ser vi foto fra Søndeled sentrum slik det var vinteren 1965 eller 66

Godt besøkt årsmøte på Søndeled grendehus

Utrolig nok samlet det seg i overkant av 100 medlemmer på historielagets årsmøte på Søndeled grendehus en fredags kveld midt under vinterferien og OL. De fremmøtte fikk med seg et engasjerende foredrag av Gunvald Opstad som satte fokus på sin far Emanuel. Mange benyttet anledningen til å kjøpe boka og fikk forfatterens signatur og hilsen med på kjøpet.

Jan Einar Henriksen ble gjenvalgt som leder og Trine-Lise Høyer Johnsen ble valgt inn som nytt styremedlem mens Arne Kristian Solstad ble valgt som nytt varamedlem til styret.

Årsmeldingen viser et lag med mange aktive og høyt aktivitetsnivå og det fremlagte regnskap viser at Søndeled og Risør Historielag har en sunn og god økonomi som sikrer at historielaget kan gjennomføre nye prosjekt i årene som kommer.

Mange spennende prosjekt på gang

Søndeled og Risør Historielag har mange spennende prosjekt på gang og inviterer alle til å bli med på dugnaden med innsamling av bilder/info. Vi nevner tema som bl.a.; Dører i Risør - et prosjekt hvor vi fokuserer på alle former for dører i hele kommunen - fra de eldste til de mer moderne. Butikker - et prosjekt hvor vi ønsker interiør og eksteriør bilder fra nåværende og tidligere butikker. Hus/bygninger - et prosjekt hvor vi ønsker all mulig info om de ulike eksisterende og tidligere bygg med all mulug info om eiere, bruksområde, tegninger bilder etc. Bla jobber en grupe for å se på tekst/sette opp emaljerte skilt på enkelte utvalgte bygg. Kulurløyper - et prosjekt som tar for seg ulike deler av kommunen og som å sikt skal utgjøre et nettverk av løyper. Byguid/egenvandring - et prosjekt hvor vi ønsker å presentere en serie av hefter for egenguiding i Risør. Snarveier - et prosjekt for merking og presentasjon av alle snarveier slik at de ikke går i glemmeboken. Maritime malerier - et prosjekt hvor vi samler info og bilder om gamle maritime malerier. Sjømerker og fortøyninger - et prosjekt hvor vi ønsker bilder/info med stedsplassering i hele kommunen Båtbyggerier/verver - et prosjekt hvor vi ønsker oversikt over alle små og store båtbyggerier og steder de bygde alt fra små joller til store skuter.

Ta kontakt om du ønsker å bidra i våre lokalhistorieprosjekt!

Fullt hus da Årbok 2017 be presentert

Det er klart vi er meget fornøyd når det en fredags kveld i november stiller i overkant av 130 mennesker for å få med seg presentasjon av årboka, sier Kirsten Hellerdal og Lars Lauvhjell. Og tilbakemeldingene lot ikke vente på seg. "Artikkelen baseret på Arndts nedtegnelser er fantastisk god, noe av det beste og mest rørende jeg har lest av opplevelser av fangenskap under andre verdenskrig. Et Scoop!" skrev en av tilskuerne og ga samtidig gode tilbakemeldinger om boka generelt.

 

Årbok 2017 er trykket i 900 eksemplar og salget under årbokmøtet gikk svært bra. Årboka er til salgs via vår nettside og hos våre mange kommisjonærer.

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

Gi beskjed til din tippekommisjonær neste gag du leverer inn en tippeseddel så ordner de det enkelt og greit - det er gratis for deg og betyr mye for oss! Du kan også ordne dette på nettet.

 

Over 800 eksemplar av stedsnavnboka er nå solgt

i begynnelsen av oktober passerte vi 800 solgte eksemplar av den store Stedsnavnboka. Våre kommisjonærer opplyser at etterspørselen og salget er jevnt og det tyder på god mottakelse av boka.

Etter 20 år med imponerende dugnadsinnsats er mer enn 10.000 lokale stedsnavn fra Risør kommune samlet i et prakteksemplar av en bok.

"Stedsnavn i Risør kommune" er nå i handel hos våre lokale kommisjonærer og via vår egen nettbutikk.

Prisen er subsidiert da vi ikke har som mål å tjene penger på salg, men kun ønsker å spre kunnskap om lokale stedsnavn og derigjennom bidra til økt forståelse for lokalhistorie fra hele Risør kommune.

 


Utvidet styremøte 20. mars

Medlemmer og varamedlemmer til styret, prosjektgrupper og de ulike komiteene inviteres til det utvidede styremøtet på kommunehuset 20. mars 2018 kl 1800 - 2030.

Vi tar da opp møteplan og samkjører alle aktiviteter for 2018 frem mot neste årsmøte i 2019. Fint om alle komiteer tar egne møter i forkant. Innkalling kommer primo mars !

Bli med historielaget til Romania

Velkommen til vakre Bracov og Bucaresti i Romania 6. - 11. september 2018. Turen er lagt opp av Dag Aasbø og det blir en super tur med utreise fra Torp.

Reiseleder er Dagfinn Pedersen og Kari Borgen og detaljer og påmelding er nå åpnet - se detaljer under kalender ovenfor

Dag Aasbø organiserer alt det praktiske med transport, lokal guiding osv - det blir 2 hotellovernattinfer i Bracov og 3 overnattinger i Bucaresti nøl ikke, men meld deg på nå!

Frist for påmelding er 3. mai 2018.

Historielaget med Vipps #110599

Søndeled og Risør Historielag har nå tatt i bruk Vipps som betalingsmiddel etterat stadig flere banker kobler seg til ordningen

For å benytte Vipps må du koble deg til en Vipps konto - snakk med din bank så hjelper de deg om du ikke allerede Vipps koblet opp mot din mobil.

Søk "Søndeled og Risør Historielag" eller koden; 110599 så finner du oss lett. Skriv inn ønsket beløp og "Vipps" pengene over enten du skal kjøpe lodd, bøker eller tegner deg som medlem i historielaget (husk å notere navn og full adresse).

Artikler til Årbok 2018

Vil du bidra med artikkel til Årbok 2018? I så fall ber vi deg ta kontakt med redaktørene Kirsten Hellerdal eller Lars Lauvhjell så snart som mulig.

Kulturløyper Grimsland - Åkvåg

Søndeled og Risør Historielag har innledet samarbeid med Hope Il og Oss Vel om å etablere et kulturløypenett på sørsiden av Sandnesfjorden. Vi starter på Sandnes og håper på sikt å få til et kulturtløypenett som dekker hele området.

Har du tips eller ønsker du å bidra til dette prosjektet?

Send oss din epost-adresse

For enklere å kunne nå ut til alle våre medlemmer med forespørsler og info ønsker vi å få epost adressen til de som ønsker å dele den med oss. Adressen vil ikke bli videreformidlet eller benyttet til andre formål enn i historielagets arbeid.

Årbok 2017 er i salg hos;

- Lindstøl;Libris i Kragsgata, Risør

- Hopestrand Landhandel, Hopestrand

- KIWI Søndeled, Søndeledtunet

- Høyers Bokhandel, Arendal

- Tvedestrand bokhandel, Tvedestrand

Vår hovedkommisjonær Lindstøl;libris har i tillegg alle våre tilgjengelige bokugivelser for salg i butikken i Kragsgata.

 

OBS

Årbok 2017 selger godt og det er ingen grunn til å nøle for lenge om du vil ha et ekseplar!

 

Innsamling av oppskrift på julebakst, munker og søsterkake

I våre mange årsskrift og årbøker finner dere mer enn 800 ulike artikler med lokalhistorier fra distriktet.

Deriblandt oppskrift på Ruth Songes gode munker, som også presenteres på egen DVD og på YouTube hvor det nå er rundt 8.500 visninger.

Kunne du tenke deg å dele egne oppskrifter på dine syv slag julekaker, munker eller søsterkake med oss? Har du en historie bak oppskriften - hvor kommer den fra osv. Ta kontakt med oss på telefon eller send dine oppskrifter/ta kontakt med oss via e-post eller via ordinær post.