Kulturløyper

Har du informasjon om områdene vi etablerer kulturløyper håper vi du deler dem med oss slik at vi kan ajurføre informasjon.

 

Kontaktinfo finner du under kontakt oss øverst på vår nettside!

 

Kulturløyper i Risør

Søndeled og Risør Historielag har fra 1980 arrangert årlige lokalhistoriske turer rundt om i Risør kommune. Turene, eller pinsevandringene som det kalles lokalt, er meget populære med flere hundre deltakere.

I kulturminneåret 1999 gikk pinsevandringen langs en løype fra Bosvika til Røed, og siste del av løypa dannet grunnlag for Risørs første kulturløype som ble hetende Sørfjorden kulturløype hvor flere aktører, bla. Søndeled og Risør Historielag deltok.

Søndeled og Risør Historielag har med utgangspunkt i de årlige pinsevandringene, et langsiktig mål om å etablere et kulturløypenettverk fra Risør sentrum til våre nabokommuner i Kragerø, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand.

Nye kulturløyper under planlegging

Pt jobber styret sammen med medlemmer fra Oss Vel og Hope IL om å etablere en kultuløype på Sandnes - Hisåsen.

Samtidig ønsker vi å videreføre Sørfjorden kulturløype fra Moen til Båsvika og fra Røed til Søndeled.

Styret oppfordrer alle som ønsker å bidra til realisering av dette mål om å ta kontakt.

Urheia Kulturløype - åpnet 30/9-2016

Løypa er ikke lang i utstrekning, men har dessto flere lokaliteter hvor både gammel som ung kan utfolde seg i det naturskjønne friområdet Urheia som ligger på høyden over Risør sentrum.

Beliggenhet: Urheia - på høyden over Solsiden, Risør. Skilt med kart blir satt opp ved alle innfarter til Urheia.

Adkomst: Gangavstand fra Risør sentrum via Urbakken, Barbulibakken, Lindalen, Leirgropa. P-plass v/Krantoppen og på toppen av Buviksbakken.

Antatt tidsforbruk: 1-2 timer
Framkommelighet: Passer for alle som kan ferdes til fots eller med vogn
Lengde i km: 1-2 km
Fylke: Aust-Agder
Kommune: Risør

Sørfjorden Kulturløype - åpnet 7/6-2009

En ca 2 km lang løype innerst i Sørfjorden i Risør kommune ble åpnet 7/6-2009 i samarbeid mellom Havrefjell Turlag, Østre Riisøer Kystlag, Risør kommune, DIS Aust-Agder og Søndeled og Risør Historielag.

Beliggenhet: Moen og Røed i Risør kommune - og strekker seg fra båtbyggeriet på Hammeråker til Røed.

Adkomst: Med bil langs Fv 416.

Antatt tidsforbruk: 1-2 timer
Framkommelighet: Passer for alle som kan ferdes til fots eller med vogn
Lengde i km: 2 km
Fylke: Aust-Agder
Kommune: Risør