Urheia Kulturløype

 

Kommentar

 

Urheia kulturløype - åpnes 30. september 2016

Urheia kulturløype ble etablert høsten 2016 av Søndeled og Risør Historielag med økonomist støtte fra Sparebanken Sør og Aust-Agder Fylkeskommune.

Kulturløypa i Urheia vil på sikt inngå i et større kulturløypenett for hele Risør kommune.

Tekst v/Ronald Ramberg og Jan Einar Henriksen, foto v/Søndeled og Risør Historielags fotoarkiv, Bjørn Svensson, Johannes Hoel og Jan Einar Henriksen, grafisk utforming v/Nina Akersveen, montering og oppsett av skilt v/Kjell MacDonald og Risør Smia, korrektur v/Aslak Lindstøl mfl. Oversettelser; Engelsk v/---- osv

Beliggenhet

Urheia kulturløype ligger son nacvnet tilsier på høyden over Solsiden og Risør sentrum. Det er satt opp infoskilt med kart ved alle innfarter til Urheia.

Området er rikt på lokalhistorie og vi overlater til publikum å velge rute til de ulike postene som er plassert rundt om i dette naturskjønne friområdet som vi utfordrer alle til å utforske på egen hånd.

Ta med venner, familie eller ta en tur på egen hånd og husk at det finnes umerkede objekt som bare kan oppdages m du tforsker området også utenfor de opparbeidede stiene.

Adkomst: Gangavstand fra Risør sentrum via Urbakken, Barbulibakken, Lindalen, Leirgropa, Buvikbakken eller Krantoppen. Det er egne P-plasser v/Krantoppen og Buviksbakken.

Kommer du utenbys fra er det bare å følge Fv 416 fra E 18 ned til Risør sentrum. Kjører du helt ned til havnen finner du Urheia på høydedraget ovenfor Solsiden

Antatt tidsforbruk: 1-2 timer ++
Framkommelighet: Passer for alle som kan ferdes til fots eller med vogn
Lengde i km: 1-2 km
Fylke: Aust-Agder
Kommune: Risør

Ulike språk

Ved bruk av såkalte QR-coder kan alle besøkende enkelt klikke seg inn på våre nettsider ved hjelp av smarttelefon og eller nettbret. På nett blir kulturløypene presentert på mange ulike språk ( fortløpende oppdatert).

Hjelp oss å forbedre info

Selv om vi har jobbet mye med innhold er vi fullt ut inneforstått md at det kan ha sneket seg inn feil eller at vi har utelatt info som brukere skulle ønske var med.

Vi ber derfor om tilbakemeldinger om dere oppdager noe som bør ajourføres, korrigeres eller om dere har info/bilder etc dere vil dele med oss og som vi bør ha med :-)