H. Gregersen båtbyggeri - post 7

Gregersens båtbyggeri er det nest eldste båtbyggeriet på Moen. Gregersen gikk i lære hos Christen Knutsen som startet K. Christensen & Co, Moens båtbyggeri.

Politibåt ”Vekteren” 33 fot levert 29.07.1954. Bestefar Halvor Gregersen og skipperen

Båtbyggeriet ble startet av Halvor Gregersen mars 1906. 25.juli samme år, ble en 34 fots skøyte levert til brødrene Arnt og Anders Andersen, Vesterøy på Hvaler. Prisen var kr.1525,-

Arbeidsstokken var på 6 mann. Fra starten og ut året 1906 ble det levert to båter til; en 40 fots notbåt til

Jens Olsen, Lysekil, pris kr.1550,- og en skøyte på 31 fot til brødrene Johan og Albert Martinsen, Rauane,

Kragerø pris kr. 1150.- Omsetningen det første året var kr. 4225,-

Fra 1907 og fremover ble det bygget en rekke fiskefartøyer til Sverige. Fra 1911 til 1921 bygde de flere snurpenotskøyter til Bergensdistriktet og noen mindre til Risørdistriktet.

Bua var lita og hadde ikke plass til større båter. Den største var en 49 fots skøyte bygget i 1928 til kr. 8450,-

Bua holdt imidlertid utrolig godt for vær og vind, selv i de verste vesta-kulingene på våren og sommeren. Tilslutt ble den ”tatt” under sjøsettingen av en båt. Forbaugen stakk opp i en tverrbjelke i det båten stupte i sjøen. Det var litt lavt vanne den dagen. Bua ble stemplet opp så den ikke raste sammen. Dette førte til at den ble bygget om og gjort større i 1942.

Fra 1921 ble det bygget en del kuttere, los-skøyter og lektere, opp til 90 fot og flere store fiskefartøy til Sverige. Arbeidsstokken var da på 12 mann. I åra før siste krig ble det levert 34 livbåter. Fram til 1945 var tallet på nybygg kommet opp i 190 dekkende båter.

Det ble behov for mer ”inneplass”.I 1951 kom nybua. Det ble innredet nytt spiserom og lager for båt-utstyr, spiker, skruer m.m. Bestefar bygde fra mars 1906 til 29.september 1951 hele 206 nybygg.

I 1956 var bestefar Halvor 78 år, og skriver i en brosjyre at ”han har for det meste overlatt driften av båtbyggeriet til to av mine sønner, Nils Gregersen, som har den daglige ledelsen i verkstedet, og Harald Gregersen, som leder det forretningsmessige.” De overtok båtbyggeriet 1.1.1957.

Båtbyggeriene på Moen samarbeidet ofte om nybyggene. Det største samarbeidsprosjektet var i 1954 da den 144 fots store minesveiperen Tista ble bygd i bua til Thor Sauvik.

Fiskefartøyer ble levert til flere steder i Norge, Danmark og Sverige, blant annet til Nord-Koster, hvor det også fantes båtbyggeri! I 1946 ble det bygget en 50 fots skøyte for Finnmarkskontoret i Harstad.

Det ble også levert havseilere til land som California, England, Holland og Sveits!

1950, -60 og -70-åra var gode år for båtbyggeriet, men i-80 årene avtok produksjonen. I de trange periodene jobbet arbeidsfolka på gården til bestefar, malte og vedlikeholdt bygningene, og de ble også utleid til å male Søndeled kirke.

Produksjonslista viser at det ble bygget 100 større båter – over 30 fot i tidsrommet 1946 til 1988. I tillegg til disse ble det bygget om lag 200 båter i størrelse mellom 18 og 25 fot. Båtbyggeriet hadde også oppdrag med forlengelse, reparasjoner og vedlikehold av båter, samt formidling av brukte båter.

Det siste nybygget fra H.Gregersen båtbyggeri var et fiskefartøy til Rune Pettersen fra Søgne. Det ble overlevert den 23.september 1988 og hadde byggenummer 291.

Lokalene eies i dag av Signe Gregersen og Aslak Emil Skiri