Årskalender for foregående år beholdes for historikkens skyld.

 

 

Historielagets årskalender:

Søndeled og Risør historielag har fire faste årlige arrangement: årsmøte sist i februar - pinsevandring andre pinsedag - medlemstur siste søndag i august - årbokmøte fredag nærmest vår stiftelsesdato 19. november.

De ulike komiteer bes gi melding om åpne møter og aktiviteter de deltar på.

De ulike komité og prosjekt har ellers sine egne møteagendaer.

Informasjon om ulike arrangementer

Har du spørsmål eller ønsker informasjon om de ulike arrangementene eller annen informasjon om forhold i historielagets regi ber vi deg ta kontakt via "kontakt oss" menyen helt øverst på siden - da er du alltid sikret oppdatert informasjon.

Du kan også ta direkte kontakt med den enkelte komité og da er det enklest om du går inn via arkfanen Historielag lengst il høyre i menybildet ovenfor.

De ulike arrangement vil også bli omtalt på vår forside i god tid forut for det enkelte arrangement.

 

 

 

Aktivitetskalender 2020

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
21. januar Styremøte Styret  

Fredag
28. februar kl 1900

Årsmøte 2019 med vanlige årsmøtesaker

Kåseri ved Roger Ivan Bachmed tema om Letti AS - et industrieventyr på Søndeled

 

Styret m.fl. Hope skole

17. mars

 

Utvidet styremøte kl 1800-2030

OBS - De ulike komiteer tar egne møter i forkant og deltar i styremøtet fra kl 1900

Styret og alle komiteer Avlyst
21. april Styremøte kl 1800-2030 Styret Avlyst
12. mai Styremøte kl 1800-2030 Styret vurderes av styret

1. juni kl 1100

mandag 2. pinsedag
Lokalhistorisk annen Pinsedagsvandring med start kl 1100 - underveis fortelles det om mye lokalhistorie og stedsnavn etc. fra området turen legges til.

For de som ønsker - gudstjeneste kl 10:00 i på Akland bedehus!

Vandrekomité

Kulturløype komité

m.fl

Avlyst - turen tas andre pinsedag 2021

Søndag

7. juni

Komitétur med ledsagere og informanter fra årets pinsevandring.

Detaljer kommer

Arr. komité og styret

 

Avlyst

18. august

Styremøte kl 1800-2030

Styret

Avlyst

Søndag
30. august

Gratis medlemstur - Lindgårds skuteminne Styret og medlemstur komiten

Avlyst

13. oktober

Styremøte kl 1800-2030

Styret

 

Fredag
20. november kl 1900

Årbokutgivelse

 

 

Bokkomité i samarbeid med arrangementskomité

Vurderes

Se egen annonse

Aktivitetskalender 2019

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
15. januar Styremøte med fiskesuppe og tilbehør kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7

5. februar

Styremøte 1800 - 2030

Amborg Mårkleiva 10A

Fredag
1. mars kl 1900

Årsmøte 2019 med vanlige årsmøtesaker

Kåseri ved Karl Wilhelm Nilsen med tema om Pilgrimsferd til Nidarosdomen med Risør II

 

Styret m.fl. Frydendal menighetshus
19. mars Utvidet styremøte kl 1800-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Styret og alle komiteer Kommunehuset på Frydendal
12. april Ekstraordinært styremøte angående båtprosjekt kl 1500-1630 Styret  
7. mai Styremøte kl 1800-2030 Jacob Hasdalgata 25

10. juni kl 1100

mandag 2. pinsedag
Lokalhistorisk annen Pinsedagsvandring med start kl 1100 - underveis fortelles det om mye lokalhistorie og stedsnavn etc. fra området turen legges til.

I år åpner vi også den nye Sandneshalvøya kulturløype

For de som ønsker - gudstjeneste kl 10:00 i Sandnes bedehus!

Vandrekomité

Kulturløype komité

m.fl

Sandneshalvøya - oppmøte ved Sørlandet Camping

Søndag

16. juni

Komitétur med ledsagere og informanter fra årets pinsevandring.

Detaljer kommer - og MF Øisang er bestilt!

Arr. komité og styret

Tur med MF Øisang til Sandnesfjorden

 

Søndag

25. august

Påmeldingen til årets medlemstur er åpnet - med påmelding til Amborg og Anders.

Se oppslag på forsiden for detaljer. Først til mølla prinsipp gjelder så nål ikke med påmeldingen.

Medlemstur komité

Årets medlemstur går til Porsgrund porselensfabrikk og museum med felles bespisning/middag

Vi gleder oss :-)

3. september

Styremøte kl 1800-2030 Styret

PS oppmøte ved brannvakta for gjennomgang av arkiv - møtet tas deretter på kommunehuset

 

12. november

Styremøte kl 1800-2030

Trine-Lise

Søndeled

Lørdag 23. november 2019 kl 1830 presis.

Obs lørdag!

Årbokutgivelse m/70 års jubileumsmiddag med underholdning

Påmelding er åpnet - se egen sak på forsiden

Kr 250,- pr person for alle først til mølla prinsipp gjelder så nøl ikke, men meld deg på nå :-)

Kontant betaling ved oppmøte/registrering

 

Bokkomité i samarbeid med arrangementskomité og 70 års festkomité.

Påmelding til Ragnhild og Tine Lise

Risør Hotel

Aktivitetskalender 2018

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
16. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7

6. februar

Styremøte 1800 - 2030

Amborg Mårkleiva 10A

Fredag
23 februar kl 1900

Årsmøte 2018

Foredrag "Min far Emanuel" ved Gunvald Opstad

Styret m.fl. Søndeled skole og oppvekstsenter
20. mars Utvidet styremøte kl 1800-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Styret og alle komiteer Kommunehuset på Frydendal
24. april Styremøte kl 1800-2030 Jacob Hasdalgata 25
       

mandag
2. pinsedag
21. mai kl 1100

Lokalhistorisk annen Pinsedagsvandring med start kl 1100 - underveis fortelles det om mye lokalhistorie og stedsnavn etc. fra området turen legges til. Vandrekomité m.fl Krabbesund til Trollbergvik
17. juni kl 1600

Komitétur med ledsagere og informanter fra årets pinsevandring.

Arr. komité og styret hos Kari og Dagfinn på Kringla

21 august

Styremøte kl 1800-2030 Ragnhild Spirekleiv 31
26. august Gratis tur for alle historielagets medlemmer, detaljer kommer og påmelding skjer i august. Medlemstur komité Z-museum i Treungen mm

4. september

Styremøte kl 1800-2030    
23. november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl

Hope skole oppvekstsente

       

Aktivitetskalender 2017

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
17. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7

7. februar

Styremøte 1800 - 2030

Solveig Gml Kranveien 5

Fredag
24 februar kl 1900

Årsmøte 2017 med utgivelse av boka Stedsnavn i Risør kommune

Styret m.fl. Hope skole/ oppvekstsente
21. mars Utvidet styremøte kl 1800-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Styret og alle komiteer Kommunehuset på Frydendal
18. april Styremøte kl 1800-2030 Amborg Mårkleiva 10A
23. mai Styremøte k 1800-2030 Hellen Ringveien

2. pinsedag
5. juni

Pinsevandring - kl 1100 med masse lokalhistorie fra området turen legges til. Vandrekomité m.fl Oppmøte v/Risør kirke - via Solsiden, Holmen, Buvika, Sagjordet og Krana
Søndag 18. juni

Komitétur med ledsagere og informanter fra åets pinsevandring.

Arr. komité og styret Hannemyr
22. august Styremøte kl 1800-2030    
27. august Gratis tur for alle historielagets medlemmene Medlemstur komité Arendal rådhus og Tyholmen
10. oktober Styremøte kl 1800-2030 Styret  
Fredag 24. november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl

Frelsesarmeens lokaler i Risør

 

Aktivitetskalender 2016

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
12. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7

9. februar

Styremøte 1800 - 2030

Amborg Mårkleiva 10A

Fredag
26 februar

Årsmøte 2016 kl 1900

Styret m.fl. Frydendal menighetshus
15, mars Utvidet styremøte kl 1800-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset på Frydendal
10. mai Styremøte kl 1800-2030 Jacob Hasdalgata 25

2. pinsedag
16. mai

Pinsevandring - kl 1100 Vandrekomité m.fl Tjenna, kirkegården til Kastellet og retur detaljer kommer
5. juni

Kl 1200 og utover - Utflukt for komitémedlemmer med følge med reker og tilbehør

Arr. komité, styret og alle andre komiteer Tur med MF Øisang til Søndeled; Moen og Narvikkilen
23. august Styremøte kl 1800-2030   Risørhuset 2. etg
28. august Gratis tur for alle historielagets medlemmene Medlemstur komité Evje Mineralpark - Påmeldimg til Anders, Alf og Amborg
6. september Styremøte kl 1800-2030 Styret  
18. november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl

Søndeled

Aktivitetskalender 2015

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
13. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7

Fredag
20 februar

Årsmøte 2015 kl 1900 Styret m.fl. Søndeled Skole (grendehus)
19. mars Utvidet styremøte kl 1800-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset på Frydendal
23. april Styremøte kl 1800-2030 Styret/Jacob Hasdalgt 25
29/4 - 6/5 Historielagets tur til PRAHA Dagfinn Praha

2. pinsedag
25. mai

Pinsevandring - kl 1100 Vandrekomité m.fl Start ved Garthe gård (gartneriet)
7. juni

Kl 1600 og utover - Utflukt for komitémedlemmer med følge med reker og tilbehør

Arr. komité, styret og alle andre komiteer På Fjebu hos Anlaug og Ingvar Stenersen
august Styremøte kl 1800-2030   ??
30. august Gratis tur for alle historielagets medlemmene Medlemstur komité AAKS, Arendal
September/oktober Åpning av Urheia Kulturløype Styret Urheia
27. oktober Styremøte kl 1800-2030 Styret Hos Hellen
27 november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl Hope Oppvekstsenter

Aktivitetskalender 2014

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
15. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7
12. februar Styremøte kl 1800-2030 Bodil Kontoret

21 februar

Årsmøte 2013 - kl 1900! Styret m.fl. Risør Menighetshus
5. mars Utvidet styremøte kl 1900-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset på Frydendal
12. februar Styremøte kl 1800-2030 Bodil Kontoret
7. mai Styremøte 4 kl 1800-2013    
9. juni Pinsevandring Vandrekomité mfl. Gjernesgårdene og Ellingsvik området
15. juni Komitétur m/følge Alle + Dagfinn Klingra hos Dagfinn
August Risør Trebåtfestival Maritim komité Risør sentrum
27. august Styremøte 5 kl 1800-2030    
31. august Medlemstur Turkomité  
26. september 5. oktober Risør Festuke Lyd og bildekomité mfl Risør kirke, sentrum mm
15. oktober Styremøte 6 kl 1800-2030    
12. november Styremøte 7 kl 1800-2030    
21 november Årbokutgivelse Bokkomité mfl  

Aktivitetskalender 2013

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
16. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7
6. februar Styremøte kl 1800-2030 Amborg Utkikken 17

22 februar

Årsmøte 2013 - kl 1900! Styret m.fl. Hope grendehus (skole)
6. mars Utvidet styremøte kl 1900-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset på Frydendal

9. mars

 

Lokalhistorisk forfatterkurs - heldags kl 1000 - 1600 med bla Kjell Olav Masdalen og Helge Værland Harald, Jan Einar mfl Risør Hotel
17. april Styremøte kl 1800-2030 Jacob Hasdalgata 25
1.-5. mai Historielagets tur til PRAHA Dagfinn Praha

20. mai

Pinsevandring nr 34 - kl 1100 Vandrekomité m.fl Frydendal - Urheia
9. juni

Kl 1500 og utover - Utflukt for komitémedlemmer med følge med reker og tilbehør

Arr. komité, styret og alle andre komiteer Gloppekjær
21. august Styremøte kl 1800-2030 Erasmus Sjåvåg
25. august Gratis tur for alle historielagets medlemmene Medlemstur komité Flødevigen og Bomseholmen
30 oktober Styremøte kl 1800-2030 Bodil Fiesund
22 november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl Søndeled Grendehus

Aktivitetskalender 2012

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
11. januar Styremøte Jan Einar Krantoppen 7
1. februar Styremøte Amborg Utkikken
17. februar Årsmøte 2012 Styret m.fl. Søndeled grendehus (skolen)
7. mars Utvidet styremøte kl 1900. Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset
9. mai Styremøte Jacob Hasdalgata 25
28. mai Pinsevandring nr 33 blir i 2012 lagt til området rundt Åkvåg. Vandrekomité m.fl Åkvågområdet - beskrivelse kommer!
10. juni Komitétur - nærmere info kommer etter styremøte i mai. Arr. komité og styret Stedsvalg kommer
august Styremøte    
26. august Gratis tur for alle medlemmene Medlemstur komité Info kommer etter styremøte i mai
oktober Styremøte    
november Styremøte    
16. november Årbokutgivelse Bokkomité m.fl Frydendal menighetshus

Aktivitetskalender 2011

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
12. januar Styremøte Jan Einar Krantoppen 7
2. februar Styremøte Amborg Utkikken 17
18. februar Årsmøte Styret m.fl. Frydendal menighetshus
9. mars Utvidet styremøte Alle Kommunehuset
1. april Filmkveld Erasmus/Anders og Jan Einar Sjåvåg skole
11. mai Styremøte Elen Kragsgt 10
13. juni Pinsevandring Vandrekomité m.fl Sjåvåg, Dale, Glupe, Søndeled myra, Urfjell, Solheim
UTSATT og vi tar turen i august Komitétur m/følge Alle Komiteer Vandring på Vardøya
17. august Styremøte Jacob Hasdalgata 25
28. august Gratis tur for alle medlemmene Amborg/Anders Askerøya mm
September Medlemstur utenlands Dagfinn/Kari Praha
12. oktober Styremøte    
9. november Styremøte Alle Kommunehuset - med dugnad for å lime inn DVD i Årbok 2011
18. november Årbokutgivelse Bokkomité m.fl