Tur til Praha_2015

Info om Praha tur 2015

 

 

Kalendersidene

Historielaget har mange aktiviteter knyttet til de ulike komiteer og målet er at dette skal gjenspeiles her.

I tillegg til styremøtene og felles aktiviteter har den enkelte komité faste møteplaner, som f.eks.:

Stedsnavnkomité er ferdig med sitt store bokprosjekt. Komiteen opprettholdes imidlertid for å ferdigstille arkivering av alt innsamlet materiell samt ta imot og bearbeide evntuelle innspill etter at boka presenteres.

Lyd- og bildekomité har sine faste møter hver onsdag

 

 

Aktivitetskalender 2017 - foreløbig agenda!

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
17. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7

7. februar

Styremøte 1800 - 2030

Solveig Gml Kranveien 5

Fredag
24 februar kl 1900

Årsmøte 2017 med utgivelse av boka Stedsnavn i Risør kommune

Styret m.fl. Hope skole/ oppvekstsente
21. mars Utvidet styremøte kl 1800-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Styret og alle komiteer Kommunehuset på Frydendal
18. april Styremøte kl 1800-2030 Amborg Mårkleiva 10A
23. mai Styremøte k 1800-2030 Hellen Ringveien

2. pinsedag
5. juni

Pinsevandring - kl 1100 med masse lokalhistorie fra området turen legges til. Vandrekomité m.fl Oppmøte v/Risør kirke - via Solsiden, Holmen, Buvika, Sagjordet og Krana
Søndag 18. juni

Komitétur med ledsagere og informanter fra åets pinsevandring.

Arr. komité og styret Hannemyr
22. august Styremøte kl 1800-2030    
27. august Gratis tur for alle historielagets medlemmene Medlemstur komité Arendal rådhus og Tyholmen
10. oktober Styremøte kl 1800-2030 Styret  
Fredag 24. november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl

 

 

Aktivitetskalender 2016

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
12. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7

9. februar

Styremøte 1800 - 2030

Amborg Mårkleiva 10A

Fredag
26 februar

Årsmøte 2016 kl 1900

Styret m.fl. Frydendal menighetshus
15, mars Utvidet styremøte kl 1800-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset på Frydendal
10. mai Styremøte kl 1800-2030 Jacob Hasdalgata 25

2. pinsedag
16. mai

Pinsevandring - kl 1100 Vandrekomité m.fl Tjenna, kirkegården til Kastellet og retur detaljer kommer
5. juni

Kl 1200 og utover - Utflukt for komitémedlemmer med følge med reker og tilbehør

Arr. komité, styret og alle andre komiteer Tur med MF Øisang til Søndeled; Moen og Narvikkilen
23. august Styremøte kl 1800-2030   Risørhuset 2. etg
28. august Gratis tur for alle historielagets medlemmene Medlemstur komité Evje Mineralpark - Påmeldimg til Anders, Alf og Amborg
6. september Styremøte kl 1800-2030 Styret  
18. november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl

Søndeled

Aktivitetskalender 2015

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
13. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7

Fredag
20 februar

Årsmøte 2015 kl 1900 Styret m.fl. Søndeled Skole (grendehus)
19. mars Utvidet styremøte kl 1800-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset på Frydendal
23. april Styremøte kl 1800-2030 Styret/Jacob Hasdalgt 25
29/4 - 6/5 Historielagets tur til PRAHA Dagfinn Praha

2. pinsedag
25. mai

Pinsevandring - kl 1100 Vandrekomité m.fl Start ved Garthe gård (gartneriet)
7. juni

Kl 1600 og utover - Utflukt for komitémedlemmer med følge med reker og tilbehør

Arr. komité, styret og alle andre komiteer På Fjebu hos Anlaug og Ingvar Stenersen
august Styremøte kl 1800-2030   ??
30. august Gratis tur for alle historielagets medlemmene Medlemstur komité AAKS, Arendal
September/oktober Åpning av Urheia Kulturløype Styret Urheia
27. oktober Styremøte kl 1800-2030 Styret Hos Hellen
27 november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl Hope Oppvekstsenter

Aktivitetskalender 2014

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
15. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7
12. februar Styremøte kl 1800-2030 Bodil Kontoret

21 februar

Årsmøte 2013 - kl 1900! Styret m.fl. Risør Menighetshus
5. mars Utvidet styremøte kl 1900-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset på Frydendal
12. februar Styremøte kl 1800-2030 Bodil Kontoret
7. mai Styremøte 4 kl 1800-2013    
9. juni Pinsevandring Vandrekomité mfl. Gjernesgårdene og Ellingsvik området
15. juni Komitétur m/følge Alle + Dagfinn Klingra hos Dagfinn
August Risør Trebåtfestival Maritim komité Risør sentrum
27. august Styremøte 5 kl 1800-2030    
31. august Medlemstur Turkomité  
26. september 5. oktober Risør Festuke Lyd og bildekomité mfl Risør kirke, sentrum mm
15. oktober Styremøte 6 kl 1800-2030    
12. november Styremøte 7 kl 1800-2030    
21 november Årbokutgivelse Bokkomité mfl  

Aktivitetskalender 2013

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
16. januar Styremøte kl 1800-2030 Jan Einar Krantoppen 7
6. februar Styremøte kl 1800-2030 Amborg Utkikken 17

22 februar

Årsmøte 2013 - kl 1900! Styret m.fl. Hope grendehus (skole)
6. mars Utvidet styremøte kl 1900-2030 Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset på Frydendal

9. mars

 

Lokalhistorisk forfatterkurs - heldags kl 1000 - 1600 med bla Kjell Olav Masdalen og Helge Værland Harald, Jan Einar mfl Risør Hotel
17. april Styremøte kl 1800-2030 Jacob Hasdalgata 25
1.-5. mai Historielagets tur til PRAHA Dagfinn Praha

20. mai

Pinsevandring nr 34 - kl 1100 Vandrekomité m.fl Frydendal - Urheia
9. juni

Kl 1500 og utover - Utflukt for komitémedlemmer med følge med reker og tilbehør

Arr. komité, styret og alle andre komiteer Gloppekjær
21. august Styremøte kl 1800-2030 Erasmus Sjåvåg
25. august Gratis tur for alle historielagets medlemmene Medlemstur komité Flødevigen og Bomseholmen
30 oktober Styremøte kl 1800-2030 Bodil Fiesund
22 november Årbokutgivelse kl 1900 Bokkomité m.fl Søndeled Grendehus

Aktivitetskalender 2012

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
11. januar Styremøte Jan Einar Krantoppen 7
1. februar Styremøte Amborg Utkikken
17. februar Årsmøte 2012 Styret m.fl. Søndeled grendehus (skolen)
7. mars Utvidet styremøte kl 1900. Styret og de ulike komiteer tar egne møter i forkant! Alle Kommunehuset
9. mai Styremøte Jacob Hasdalgata 25
28. mai Pinsevandring nr 33 blir i 2012 lagt til området rundt Åkvåg. Vandrekomité m.fl Åkvågområdet - beskrivelse kommer!
10. juni Komitétur - nærmere info kommer etter styremøte i mai. Arr. komité og styret Stedsvalg kommer
august Styremøte    
26. august Gratis tur for alle medlemmene Medlemstur komité Info kommer etter styremøte i mai
oktober Styremøte    
november Styremøte    
16. november Årbokutgivelse Bokkomité m.fl Frydendal menighetshus

Aktivitetskalender 2011

Dato
Aktivitet
Ansvar
Sted
12. januar Styremøte Jan Einar Krantoppen 7
2. februar Styremøte Amborg Utkikken 17
18. februar Årsmøte Styret m.fl. Frydendal menighetshus
9. mars Utvidet styremøte Alle Kommunehuset
1. april Filmkveld Erasmus/Anders og Jan Einar Sjåvåg skole
11. mai Styremøte Elen Kragsgt 10
13. juni Pinsevandring Vandrekomité m.fl Sjåvåg, Dale, Glupe, Søndeled myra, Urfjell, Solheim
UTSATT og vi tar turen i august Komitétur m/følge Alle Komiteer Vandring på Vardøya
17. august Styremøte Jacob Hasdalgata 25
28. august Gratis tur for alle medlemmene Amborg/Anders Askerøya mm
September Medlemstur utenlands Dagfinn/Kari Praha
12. oktober Styremøte    
9. november Styremøte Alle Kommunehuset - med dugnad for å lime inn DVD i Årbok 2011
18. november Årbokutgivelse Bokkomité m.fl  

Informasjon om ulike arrangementer

Har du spørsmål eller ønsker informasjon om de ulike arrangementene eller annen informasjon om forhold i historielagets regi ber vi deg ta kontakt via "kontakt oss" menyen helt øverst på siden - da er du alltid sikret oppdatert informasjon. Du kan også ta direkte kontakt med den enkelte komité og da er det enklest om du går inn via arkfanen Historielag lengst il høyre i menybildet ovenfor. De ulike arrangement vil også bli omtalt på vår forside i god tid forut for det enkelte arrangement.