Valgkomité

 

Historielagets valgkomité har ansvar for rekruttering til styret og de øvrige funksjonene som etter vedtektene kreves valgt å årsmøtet

 

Valgkomité

Komiteen har ansvaret for gjennomføring av de ulike valg som etter vedtektene skal gjennomføres på historielagets årsmøtet. For å sikre kontinuitet velges medlemmene for tre år gangen.

Ta gjerne kontakt med valgkomiteens medlemmer og kom med innspill på kandidater til de ulike posisjoner.

Blir du kontaktet av valgkomiteen ber vi om at du tar godt imot dem og at du stiller deg til disposisjon for et spennende engasjement i historielaget til glede for oss alle

Kontaktinformasjon Valgkomité:


Ronald Ramberg (2016-18)
Tyrivn 2
4956 Risør
Mobil 974 70 934

Thorvald A. Garthe (2017-19)
Kvassebergv 9
4815 Saltrød
Mobil 41685524

Lauritz M. Paulsen (2018-20
Sykehusgata 4
4950 Risør
Mobil 913 05 245