Stedsnavnkomité

Stedsnavnkomité er nå formelt avsluttet etter at den store stedsnavnboka ble fresentert i 2017.

Stedsnavnboka for Søndeled og Risør blir et oppslagsverk som bør være tilgjengelog hos alle med hus eller fritidshus/hytter i Risør.

 

Stedsnavnbok for Risør Kommune (2017) er i salg!

Stedsnavnboka for Risør kommune er nå i handel hos våre kommisjonærer og her på vår nettside - sjekk under arkfane bestilling i menyen ovenfor.

Vi regner med at Stedsnavnboka blir å finne i alle Risørhjem samt alle hytter og fritidshus og forhåpentigvis også hos alle med en eller annen tilknytning til vårt distrikt.

Uttrykket stinn brakke er dekkende for oppmøtet på Søndeled og Risør Historielags årsmøte på Hope skole fredag 24.2.2017. Nær 200 benket seg rundt bordene da Stedsnavnboka med 10.000 navn fra hele Risør kommune ble presentert for publikum.

Videre arbeid med stedsnavn

Selv om historielagets Stedsnavnkomité nå er historie, betyr det på ingen måte at historielaget stanser sitt arbeid med lokale stedsnavn i Risør kommune.

Vi anmoder derfor alle som har interesse for og som har kommentarer eller info om stedsnavn i Risør kommune til å dele info med oss.

Takk til Stedsnavnkomité


Styret i Søndeled og Risør Historielag retter en stor takk til medlemmene i Stedsnavnkomiteen og alle andre, både medlemmer og andre enkeltpersoner som har bidradd under innsamlingen og bearbeiding av innsamlede navn

Arbeidet har vært formidabelt og er viktig for Risør kommunes identitet og videre utvikling av kulturminner i utvidet betydning.

Stedsnavnkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Erik Johs. Vintermyr, Thorvald A. Garthe, Helge Dahl, Yngvar Øigarden, Eli Ommundsen, Erasmus Dietrichson, Finn Hødnebø, Svein Urfjell og Kjell Arthur Paulsen.