Prosjekt i regi av Søndeled og Risør Historielag

Ved siden av historielagets tradisjonelle komitéoppbygging etablerer vi ved behov prosjekt, som jobber alenestående eller sammen med en eller flere av våre komiteer. Les mer om våre prosjekt nedenfor;

Nyhet 2017; Videreføring av kulturløypenett i Risør

Styret har som et langsiktig mål å bidra til etablering av et kulturløypenett i hele Risør kommune. Pr i dag er Sørfjorden og Urheia kulturløyper etablert og vi jobber med etablering av nye;

1; Kulturløyper på sydsiden av Sandnesfjorden

Medlemmer i prosjektkomite er Ragnhild Eriksen, Erik Johs Vintermyr, Tore Fidje og Torstein Andersen. Vi har også invitert Oss vel og Hope IL til å delta i prosjektet "Kulturløyper på sydsiden av Sandnesfjorden" Listen over prosjektmedlemmer oppdateres når Hope IL og Oss vel har fått oppnevnt sine representanter i prosjektgruppa.

 

Merking av gamle hus i Risør kommune (Oppstart 2016)

Styret ønsker å starte et nytt prosjekt for merking av gamle hus i hele Risør kommune slik at publikum kan få info om de enkelte bygg og samtidig få en henvisning til mer utfyllende info på vår nettside. Har du lyst til å bidra i prosjektet ber vi deg ta kontakt med oss snarest mulig via epost eller direkte til leder.

Prosjektmedlemmer;

Alf Jeppesen
Solsiden 18A
4950 Risør
Mobil 901 64 417

Lauritz Maartman Paulsen
Sykehusgata 4
4950 Risør
Mobil 913 05 245

Hans Ellef Lundesgaard Høie
Enghavgata 15
4950 Risør
Mobil 975 03 412

Butikker i Søndeled og Risør (oppstart 2015)

Historielagets butikk-prosjekt ble etablert i 2015 med Ove Ramskjær som leder. Målet er å registrere mest mulig om nåværende og tidligere butikker i Søndeled og Risør.

Vi samler alt av info - fra interiørbilder, eksteriørbilder, logo, tegninger, innehavere, ja kort sagt alt som kan ha noen interesse for ettertiden.

Aner vi konturene av et spennende bokprosjekt ?

Vil du bli med på prosjektet ber vi deg ta kontakt med historielagets leder Jan Einar Henriksen eller prosjektleder Ove Ramskjær direkte.

Prosjektmedlemmer;

Ove Ramskjær
Svaleveien 5
4950 Risør
Mobil 975 70 934

+ medlemmene i Lyd- og bildekomité

Maritime malerier (oppstart 2015)

Prosjektet maritime malerier ledes av Arne Juell Myklebust og inngår som en del av arbeidet til historielagets maritime komite.

Har du et maritimt maleri av en skute eller annet - ta kontakt med leder eller snakk direkte med Arne Juell Myklebust direkte via epost

Prosjektmedlemmer;

Arne Myklebust
Grønningveien 8B
4950 Risør
Mobil 913 35 690

+ medlemmene i maritim komité

Båtbyggerier

Medlemmene i vår Maritime komité jobber med registrering og innsamling av data omkring steder (verver) hvor det ble bygget båter i gammel og nyere tid. Del gjerne din info med oss og ta gjerne kontakt direkte med Arne Juell Myklebust.

Kontaktinfo se maritim komité.

Bokprosjekt om skip fra Søndeled

Under ledelse av Asbjørn Halvorsen holder medlemmene i den maritime komité på med innsamling av date omkring skip fra Søndeled. Bokprosjektet har som mål å presentere en bok i løpet av 2017.

Kontaktinfo se maritim komité

Bokprosjekt om Holmen

Under ledelse av Mande Rasmussen jobbes det i Maritim komité med innsamling av date til et bokprosjekt om Holmen. Det er ikke estimert noen tidsplan for utgivelse pr ds.

Kontaktinfo se maritim komité

En kulturhistorisk dørvandring i Risør

Historielagets "dørprosjekt" er nå overtatt av medlemmene i Lyd og bildekomiteen, som allerede har startet arbeidet med å fotogafere dører i hele kommunen.

Ønsker du å bidra til realisering av dette unike dørprosjektet ber vi deg ta kontakt med leder snarest mulig.

Prosjektmålet er er å presentere en eller flere plakater/postkort med 25 unike dører som pryder bygg av ulik kaliber i Søndeled og Risør. Vi går bredt ut for ikke å avgrense prosjektet og gleder oss til dørprosjektet ferdigstilt. Bli med og kom med innspill til dører du mener vi bør presentere i prosjektet!

Tips oss om prosjektet.

Prosjektmedlemmer;

Ove Ramskjær
Svaleveien 5
4950 Risør
Mobil 975 70 934

+ medlemmene i lyd- og bildekomité

Gamle ferdselsveger

Prosjektleder er Yngvar Ellingsen skal sammen med Tore Fidje og Knut Hommefoss ta for seg de gamle ferdselsvegene i kommunen. Prosjektet er et fellesprosjekt hvor historielagene i Kragerø, Sannidal, Drangedal, Gjerstad, Åmli, Vegårshei, Froland og Tvedstrand skal ta for seg alle gamle ferdselsveger i distriktet. Ved hjelp av moderne GPS teknologi skal de gå opp de ulike vegene og registrere alt av kulturhistorisk interesse langs vegene.

Liker du å vandre langs gamle ferdselsveier og kunne du tenke deg å bidra til dette prosjektet ber vi deg ta kontakt med leder snarest mulig

Tips oss om prosjektet.

Prosjektmedlemmer;

Yngvar Ellingsen

Tore Fidje