Artikkeloversikt

Da har vi fått på plass rammene for vår artikkeloversikt. Vi starrter nå det møysommelige arbeidet med å skrive inn detaljene fra de i overkant av 60 bokutgivelsene vi har produsert.

 

Vi håper arbeidet er til hjelp for deg som søker etter artikler.

 

Artikkeloversikt

Nedenfor finner dere en oversikt over våre bøker med artikkel- og forfatteroversikt med sidehenvisninger. Vi håper dette er til hjelp når vi om litt er ferdige med registeringsarbeidet til de rundt 850 artiklene.

Vi starter med Stedsnavnboka og jobber oss tilbake i tid :-)

Boktittel
Artikkel
Forfatter
Side
Stedsnavnbok
Forord
Stedsnavnkomité
4
Stedsnavnbok Forkortelser Stedsnavnkomité
7
Stedsnavnbok Innledning Stedsnavnkomité
8
Stedsnavnbok Kort om dialekten Stedsnavnkomité
10
Stedsnavnbok Lyder, skrifter og uttalen av stedsnavna Stedsnavnkomité
12
Stedsnavnbok Litt om skrivemåten i innsamlingsmaterialet Stedsnavnkomité
14
Stedsnavnbok Alder på stedsnavna i innsamlingsområdet Stedsnavnkomité
16
Stedsnavnbok Allmannveien Stedsnavnkomité
21
Stedsnavnbok Den gamle kystveien Stedsnavnkomité
22
Stedsnavnbok Den gmle Risørveien Stedsnavnkomité
26
Stedsnavnbok Gatenavn før bybrannen i 1861 Stedsnavnkomité
28
Stedsnavnbok Gatenavn etter bybrannen i 1861 Stedsnavnkomité
29
Stedsnavnbok Østre Riisøer omkring 1800 - 1808 Stedsnavnkomité
30
Stedsnavnbok Betydningen av ord i stedsnavn-sammenhenger Stedsnavnkomité
32
Stedsnavnbok Tolkning av uklare navn Stedsnavnkomité
39
Stedsnavnbok Kartdel med 47 kartblad med navneregister, bilder og flyfoto Stedsnavnkomité
83
Stedsnavnbok Forklaring til kartdelen Stedsnavnkomité
84
Stedsnavnbok Navnetur til lands og vanns Stedsnavnkomité
323
Stedsnavnbok Stedsnavnregister. Alfabetisk Stedsnavnkomité
325
Stedsnavnbok Offisielle vedtatte veinavn Stedsnavnkomité
454
Stedsnavnbok Informanter Stedsnavnkomité
456