Arkivsidene

 

 

Arkivsidene

Historielagets arkiv inneholder artikler som tidligere har vært publisert på nettsiden. Oversikten legges opp med temaområder for å begrense søket.

 

Bli medlem

benytt vårt innmeldingsskjema som dere finner under arkfanen "Bli medlem" - det koster lite og du får gratis medemstur og mye mer på kjøpet.

 

Arkivsidene er under arbeid!

Vi ønsker å ta vare på vår egen historie og vil derfor fremover sikre at oppslag etterhvert legges ut på vår arkivside slik at alt blir søkbart med tiden.

Det jobbes også med å få en egen "login side" hvor styremedlemmer og medlemmer i våre ulike komiteer kan logge seg inn og få tilgang til alle sakspapirer -lenken vil legges inn under fanen "Historielaget" helt øverst til høyre i menybildet.

Følg oss på Facebook

Selv om vi er et historielag med godt voksne medlemmer, tar vi også i bruk sosiale medier - og håper du liker og følger oss på Facebook

Gaver til historielaget gir skattefritak!

Det er tid for selvangivelse og da kan vi minne om at en gave til historielaget fra enkeltpersoner eller organisasjoner gir rett til skattefritak dersom gavebeløpet er minimum 500 kroner og maksimum 12.000 kroner for skatteåret.

Ta kontakt med kasserer for mere detaljer.

Gi din grasrotandel til Søndeled og Risør Historielag

Hele 7 % av det du spiller for hos Norsk Tipping kan du gi til historielaget om du ønsker det. Grasrotandelen fører ikke til noen kostnad eller belastning for deg, men betyr mye for historielagets arbeid med lokalhistorie.

Vi er registrert i Grasrotregisteret med nummer 970362312. Støtt oss gjerne ved å sende en SMS med teksten: grasrotandelen 970362312 til 60000 eller ta kontakt med kommisjonæren neste gang du tipper.

Vellykket medlemstur til Porsgrunn og Brekkeparken

Stor takk til Arne Kristian og Anders for vel gjennomført medlemstur søndag 25/8-2019 til Porsgrund porseleumsmuseum og Brekkeparken.

Det ble felles middag i Brekkeparken etter besøk og omvisning på Porsgrund porselenfabrikk. Utrolig fin tur for medlemmene som deltok.

Bestill lokalhistoriske bøker under arkfanen "Utgivelser"

I løpet av ikke alt for ang tid håper vi å få på plass en nettbutikk hvor du kan bestille og betale bøker, filmer og bilder direkte på vår nettside www.srhl.no.

Inntil da kan du bestille dine bøker via arkfanen "Utgivelser" så sender vi dem til deg pr post :-)

Se film om historielagets pinsevandringen på TV Agder HER

I samarbeid mellom Friluftsrådet Sør og medlemsbedriftene ble det i 2017 produsert endel filmer fra ulike Naturlosprosjekt. Her kan fu se hva de presenterte etter å ha fulgt oss under pinsevandringen i 2017

Vellykket komitétur med MF Øisang

Tusen takk til Arne Kristian, Trine Lise, Ellen og de andre i arrangementskomiteen som organiserte en super tur med MF Øisang. Reker med tilbehør, kaffe og kaker og trekkspillmusikk gjorde susen og det ble en minnerik tur i både Sandnesfjorden og deler av skjærgården. Jeg er mektig imponert over det arbeidet de mange komité- og styremedlemmene pluss informanter gjør for historielaget år etter år sier leder Jan Einar Henriksen.

Suksess for jubileumstur nr 40

Historielagets jubileumsvandring andre pinsedag ble en ubetinget suksess og alle de 240 deltakerne skinte om kapp med sola under den 5,5 km lange vandringen fra Sandnes via Ordalen, Hisåsen, Bjørndalen tilbake til Sandnes.

Styret retter en stor takk til årets vandrekomité, informanter og alle som bidro under pinsevandringen. Det er bare å ta av seg hatten og takke alle medlemmer og andre som deltok sier en imponert historielagsleder Jan Einar Henriksen. Ingen nevnt og ingen glemt, men de fortjener honnør alle sammen!

Vellykket sommeravslutning på Klingla - juni 2018

Årets komitetur til Klingra var meget vellykket og de 40 påmeldte fikk som vanlig servert ferske reker med alt tilbehør pluss kaffe og kaker. Det er en fin tradisjon at alle prosjekt-, komite-, lokale informanter og styremedlemmer tar med sine ektefeller/samboere til en felles sommeravslutning. En spesiell takk til Kari og Dagfinn for at vi fikk komme til dere og ikke minst til Ellen Hannemyr og Trine Lise Høyer Johnsen som samme med de øvrige mdlemmene i arrangementskomite hadde ordnet det hele på en super måte.

OBS innskjerping i bruk av historielagets E-post lister

Styret har innskjerpet bruk av historielagets e-postlister, som kun skal benyttes til historielagets interne aktivitet. Listene ajourføres hvert år etter årsmøtet. De øvrige medlemmer/andre som via vår nettside www.srhl.no ber om å stå på info-listen må selv be om å bli slettet fra listene når de ikke lenger ønsker å få tilsendt info om historielagets aktivitet på e-post.

Godt besøkt årsmøte på Søndeled grendehus 2018

Utrolig nok samlet det seg i overkant av 100 medlemmer på historielagets årsmøte på Søndeled grendehus en fredags kveld midt under vinterferien og OL. De fremmøtte fikk med seg et engasjerende foredrag av Gunvald Opstad som satte fokus på sin far Emanuel. Mange benyttet anledningen til å kjøpe boka og fikk forfatterens signatur og hilsen med på kjøpet.

Jan Einar Henriksen ble gjenvalgt som leder og Trine-Lise Høyer Johnsen ble valgt inn som nytt styremedlem mens Arne Kristian Solstad ble valgt som nytt varamedlem til styret.

Årsmeldingen viser et lag med mange aktive og høyt aktivitetsnivå og det fremlagte regnskap viser at Søndeled og Risør Historielag har en sunn og god økonomi som sikrer at historielaget kan gjennomføre nye prosjekt i årene som kommer.

Årbokmøtet 24. november 2017 k 1900

Redaktørene melder om mange spennende artikler i Årbok 2017 og vi gleder oss til vår tradisjonsrike årbokmøte fredag 24. november 2017 kl 1900.

Årbokmøtet skjer i Frelsesarmeens lokaler i Strandgata (tidligere bedehuset i Risør). Her er det god plass, lett tilgang for alle og ikke minst enkelt å parkere.

Vi kjører tradisjonelt oppegg med to avdelinger delt av en god pause hvor det er anledning til å kjøpe årboka og samtidig få kaffe og søsterkake. Årets foredrag holdes av Sven R. Gundersen - se eget oppslag

Historielaget spanderer som alltid kaffe og søsterkake og det blir også tid til et lotteri med mange fine premier. Gratis og åpent for alle.

Kasserer melder at Årboka (og andre lokalhistoriske bøker) og lodd kan kjøpes kontant, med kort eller ved å bruke Vipps.

 

Vellykket pinsevandring i Risør

Takk til alle informanter, medlemmer og ikke minst de som trekker i trådene i vandrekomiteen med Thorvald A. Garthe i spissen. 285 deltok på årets pinsevandring i tillegg til historielagets medlemmer og informanter og det ble en meget vellykket pinsevandring, forøvrig den 38 i rekken.

Årets vandring startet ved Risør kirke og fortsatte til Holmen, Buvika, Sagjordet og til Hellerskilen hvor ulike informanter informerte om stedene vi passerte. Været viste seg også fra sin beste side og vi tror både historielagets fortografer og fra Media Service AS fikk med seg mange godbiter som igjen vil bli å se i årets DVD og på TV Agder om litt.

Jeg er meget godt fornøyd med oppmøtet - 285 deltakere er akkurat passe - da blir køen overkommelig når vi går fra sted til sted og alle finner enklere en plass og lydmessig dekkes det hele på en god måte sier Jan Einar Henriksen, leder i historielaget avslutningsvis i en kommentar.

Filmteam lager TV innslag under årets pinsevandring

Friluftsrådet skal lage filminnslag fra de ulike kommunene som deltar i turguid prosjektet, og fra Risør er det historielagets tradisjonsrike pinsevandring som nå skal dokumenteres av et filmteam 5. juni 2017.

Det er hyggelig å bli forespurt, og jeg håper publikum også setter pris på at det lages et filminnslag fra årets pinsevandring i Risør sier leder Jan Einar Henriksen som gleder seg til årets pinsevandring, den 38. i rekken.

Etablering av kulturløyper sør for Sandnesfjorden

Styret har oppnevnt Ragnhild Eriksen, Torstein Andersen, Erik Johs. Vintermyr og Tore Fidje til prosjektet "Kulturløyper sør for Sandnes-fjorden".

Målet er å etablere kultuløyper som skal dekke avgrensede områder, som på sikt skal danne kulturløypenett som skal dekke hele kommunen.

For å få til en god lokal forankring er det viktig at lokale grunneiere, velforeninger, idrettslag osv blir med på de ulike prosjektene. Vi har derfor inngått samarbeid med Hope IL og Oss vel, og første møte skjedde på Sandnes mandag 27.3.

Vi jobber for å få på plass tilsvarende prosjekt på strekningen Røed til Søndeled. Er du interressert i å bidra - ta kontakt!

Godt besøkt årsmøte på Hope skole

Nær 200 deltok på Søndeled og Risør Historielags 67 ordinære årsmøte på Hope skole fredag 24.2.2017. Sebastian Aanonsen åpnet årsmøtet med musikalske innslag og skapte en god atmosfære. Årsmelding (ligger under arkfanen Historielaget og Drift), regnskap og valg ble vedtatt ved akklamasjon. Nils Emanuel Moen takket for seg som varamann til styret og som ny ble valgt Egil Eriksen. Ellers ble det gjenvalg for de som var på valg denne gang.

I pausen ble det åpnet for salg av den nye Stedsnavnboka mens medlemmene i arrangementskomiteen serverte 57 kanner kaffe, 10 store kringler, 50 hjemmelagede søsterkaker og brus til alle fremmøtte medlemmer og andre lokallagsinterresserte.

Styret takker alle som deltok, og gjorde årsmøtet med presentasjon av den nye stedsnavnboa til en festkveld. Takk skal dere ha.

 

Urheia Kulturløype

Eksempel på skilt i Urheia KulturløypeFredag 30. september presenterer vi Urheia Kulturløype for publikum og medlemmer. Takket være økonomisk støtte fra Aust-Agder Fylkeskommune og Sparebanken Sør er vi langt på veg i mål sier leder i Søndeled og Risør Historielag, Jan Einar Henriksen.

Vi kommer ikke til å lage noen merket sti, men setter opp infoskilt ved inngangen til Urheia og mindre skilt ved bunkere, løpegraver, bygg, kanonstillinger osv for å invitere publikum til selv å utforske og oppleve Urheia.

Utformingen av infoskiltene er det grafiker Nina Akersveen som har ordnet, mens det er RisørSmia og Kjell MacDonald som lager festene til infoskiltene i smijern. Vi tar også i bruk såkalte QR-coder slik at besøkende kan få informasjon direkte på mobil og lesebrett hvor de etterhvert også vil få informasjon på flere språk.

 

Gamle ferdselsårer på Søndeled avdekket

Medlemmer fra historielagets lyd og bildekomite var forleden på fotosafari langs Søndeledelva fra demningen og opp til Hagane og filmet/fotograferte på gjemglemte stier som siden 1905 har vært neddemt. Takket være utbedringsarbeid på demningen er Brøbervannet tappet ned, og den gamle elva eller Søndeledelva med sine skjulte ferdselsårene og bryggeanleggene er for en stund synlige for publikum. Følg oss gjerne på Facebook hvor det også ligger endel bilder.

155 år siden siste bybrann

Natten til 5. juni 1861 (kl 0030) herjet en fatal bybrann Risør i hele 14 timer og la store deler av datidens Risør øde. 248 bygninger brant ned til grunnen og kun 81 bygninger stod igjen, deriblandt Risør kirke, Prestegata 5 og Prestegata 7.

Etter brannen oppsto en "ny" by - den byen vi kjenner i dag med en drastisk omlegging av gatestruktur, bebyggelsesmønster og eiendomsgrenser.

I Årbok 2011 kan du lese Ingunn og Kirsten Hellerdals artikkel om brannen, basert på skriftlig materiale fra 1861ved Statsarkivet- Årboka er til salgs via vår kommisjonær Lindstøl;libris.

Årbok 2016 presenteres på Søndeled grendehus 18.11.2016

Fredag 18. november 2016 kl 1900 blir Årbok 2016 med lokalhistorie fra Søndeled og Risør presentert på Søndeled gendehus(skole).

Årets årbok er usedvanlig innholdsrik og har en rekke ulike artikler melder redaktørene Kirsten Hellerdal og Lars Lauvhjell. Detaljene får du under presentasjonen og boka er allerede i trykken så alt skulle være klart til den store dagen.

Også i år følger det med en gratis DVD til årboka og medlemmene i lyd og bildekomiteen prsenterer ikke bare artikkelstoff fra årboka, men også enkelte detaljer i tillegg.

På åbokmøtet vil Ove Ramskjær vise filmklipp og gamle bilder. Han vil også legge opp til en kulturkafe der alle inviteres til aktivt å delta i det store innsamlingsprosjektet som er startet med fokus på gamle dører og butikker i Søndeled og Risør.

Vi oppfordrer alle som har interiørbilder og eksteriørbilder fra nåværende og tidligere butikker og næringsaktiviteter til å ta med info og bilder til møtet.

Historielaget med unik bokgave til Risørs skoleelever

Søndeled og Risør Historielaget har vedtatt å gi ett komplett sett med Årsskrift og årbøker til Hope barneskole, Søndeled barneskole, Risør barneskole og Risør ungdomsskole.

Det er viktig at våre unge får lett tilgang til lokalhistorien og når vi sitter på et rikholdig lager med Årskrift og Årbøker fra 1976 til i dag er det en glede å kunne dele med seg av vår kunnskap, sier leder Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Utdelingen er igang, og vi har allerede vært på Hope og Søndeled barneskoler med en komplett serie på hele 40 bøker som vi håper elevene og lærerne vet å sette pris på. Neste uke er det Risør barneskole og Risør ungdomsskole som står for tur.

100 år siden Jyllandsslaget

31. mai/1. juni 2016 er det 100 år siden første verdenskrigs største sjøslag, kjent som Jyllandsslaget, med 250 krigsskip involvert og enorme tap av menneskeliv.

På Risør kirkegård står det to gravstøtter etter to av de falne fra Royal Navy.

Det ble også gravlagt tyske gaster, men de ble mest ansynlig flyttet til den tyske gravlunden, som senere ble etablert i Oslo.

 

Gravstedene blir i dag stelt av kirkevergen i Risør

 

 

Farging av garn på gamlemåten

I mai demonstrerte Ingunn Hellerdal farging av garn etter en gammel oppskrift fra 1800 tallet. Sammen med Kirsten Hellerdal skriver hun en artikkel til Årboka 2016 om funn av den gamle oppskriften. Forleden var Ove Ramskjær og Jan Einar Henriksen på Kvernvik og gjorde filmopptak av prosessen som tok mange timer. I årbok 2016 kommer artikkel og redigert opptak på DVD

 

Nytt prosjekt; Merking av gamle hus i Risør kommune

Søndeled og Risør Historielag etablerer nå et nytt prosjekt for å se på ny merking av gamle hus i Risør kommune. Gjennom prosjektet ønsker vi å få til en ensartet merking hvor publikum får en kortfattet info om de enkelte hus med henvisning til vår nettside hvor de får mer utfyllende info.

Prosjektmedarbeidere søkes - har du lyst til å bidra med innsamling av info og ferdigstilling av prosjektet ber vi deg ta kontakt med oss via epost eller direkte til en av våre styremedlemmer.

En av tidenes best besøkte pinsevandringer

Søndeled og Risør Historielags pinsevandring 2016 levde virkelig opp til ryktet som en av Sørlandets aller største lokalhistoriske vandringer da de mandag 16. mai 2016 samlet nær 500 deltakere. "Det er jo nesten større en borgertoget" kommenterte en av deltakerne på veg opp mot Havvabygget.

Det er nok bare turen ut mot Fie som matsjer dette uttalte turgeneral Thorvald A. Garthe, og la til at årets pinsevandring nok var den best besøket turen de 21 årene han hadde vært med.

Underveis fikk publikum med seg informasjon fra en ekke lokale informanter underveis. Utfyllende referat med DVD opptak fra årets vandring fnner dere i Årbok 2016, som presenteres i november.

 

Vi inviterer til dugnad om butikkprosjekt!

Med lyd- og bildekomiteen i spissen har vi startet opp to prosjekter som samler inn bilder og info om dører og butikker/virksomheter i Risør kommune.

Vi håper alle bidrar og sender inn bilder og annen info - ta gjerne kontakt med Ove Ramskjær om du har spørsmål

Etterlysning - har du info om gamle butikker?

Sist fredag viste vi film og bilder på Fjordheim da Ungdomslaget IDUN arrangerte hyggekveld. Publikum så ut til å kose seg og det kom inn endel info om gamle butikker og virksomheter på Søndeled.

Har du informasjon, bilder, logo, drift, innehavere, osv osv om de mange butikkene som drev sin virksomhet på Søndeled (og andre steder i kommunen) ber vi deg ta kontakt med oss snarest mulig. Sjekk gjennom gamle fotoalbum og del gjerne bildene med oss - ønsker du det kan vi gjerne skanne bildene for deg også :-)

Vil du bli med i Arrangementskomiteen?

Vi skal supplere med nye medlemmer til vår Arrangementskomité. Vil du bli med som nytt komitémedlem ber vi deg ta kontakt med leder, eller snarest!